Kalaha regler

Kalaha är en typ av Mancalaspel som har sitt ursprung i Afrika och kännetecknas av att små stenar flyttas. Det kan dock uppstå viss förvirring kring namnen, så det kan finnas varianter av Kalaha där spelplanen ser annorlunda ut eller där reglerna är annorlunda.

Reglerna är vanligtvis enkla och går ut på att flytta stenar till gropar och samla dem i sitt bo. Det spelas av två spelare och rekommenderas från ungefär 7 års ålder.

Kalaha regler

Varje spelare turas om att plocka upp kulorna i sina gropar på spelplanen och förflytta dem steg för steg, genom att släppa en kula i varje grop.

Målet är att få ner så många kulor som möjligt i sitt bo, och den första spelaren som rensar sin del av spelplanen får också samla in resten av kulorna från motståndarens planhalva, så det är väldigt viktigt att man följer alla kalaha regler.

Kalahas spelplan

Spelplanen består av en trälåda med olika gropar.

I varje ände har varje spelare ett bo där de måste samla sina kulor.

De små groparna däremellan är indelade i 6 gropar på varje spelplan.

Varje spelare har “sina” 6 gropar.

Målet med spelet är att flytta dina kulor från ditt hemnäste, runt spelplanen och tillbaka till ditt hemnäste.

Du kan bara flytta en kula åt gången och du kan bara gå i den riktning som pilen pekar på. Om du faller ner i en grop förlorar du en kulaC och den går tillbaka till ditt hemmanäste. Den första spelaren som får alla sina kulor tillbaka till sitt hemnäste vinner spelet!

Spelförberedelser

Placera spelplanen så att varje spelare har sex små skålar framför sig och den stora skålen på spelplanens högra sida. Lägg sex kulor i var och en av de små skålarna.

Börja spela

Den första spelaren väljer en hög med kulor på sin sida av spelplanen och plockar upp alla kulor. Spelaren placerar sedan en sten i var och en av de nästkommande groparna till höger om den grop från vilken han/hon lyfte stenarna.

När de når sitt bo (den stora gropen) placerar de också en sten där och fortsätter sedan in på motståndarens planhalva.

Om man har så många kulor att man når motståndarens bo hoppar man över det och placerar i stället stenen i sin egen grop härnäst, vilket kan vara värt att tänka på.

Om man hamnar i sin egen skål

Den sista stenen du placerar avgör om din motståndare får fortsätta eller inte. Om du placerar den sista stenen på deras sida får de välja vilken grop de vill lyfta.

Om du hamnar i en grop på din egen sida måste du göra ett nytt drag.

Detta gäller även när jag hamnar i mitt bo med min sista kula.

Det finns ingen gräns för hur många extra drag jag kan göra.

Om man hamnar i en tom skål

Om du hamnar i en av dina egna gropar med den sista bollen och den gropen är tom får du ta alla bollar i din motståndares grop rakt över till andra sidan av brädet, detta drag brukar vara väldigt bra om du går för vinst.

Den boll du lade i och alla din motståndares bollar läggs sedan i ditt bo.

Därefter är det motståndarens tur, så inga ytterligare extra drag.

Extra drag!

Om du avslutar ditt drag med en kula i din egen stora skål får du omedelbart göra ett extra drag! Om du är riktigt duktig kan du göra många extra drag i rad.

Ta alla kulor från en annan av dina små skålar och fördela dem till höger.

När spelaren har fördelat alla kulor från den tomma skålen till nya skålar är det den andra spelarens tur att göra sitt drag på sin sida av spelplanen.

Hur vinner man Kalaha?

När en spelare har lyckats rensa sin spelplan, dvs. när groparna på hans sida inte har några kulor, är spelet slut.

Den spelare som framgångsrikt lyckats rensa sin sida får nu ta de kvarvarande kulorna som hans motståndare har på sin sida av brädet och flytta dem till sitt bo.

Om det inte finns några fler kulor på motståndarens sida av brädet vinner spelaren!

Sedan räknar ni vem som har flest bollar.

För det mesta vinner förstås också den person som lyckas tömma sin sida.

Om det är lika många kan ni spela igen, eller så kan ni utgå från att den som tömde sin sida är vinnare.

Bestäm detta innan ni börjar för att undvika tveksamhet och gräl när tävlingsandan blir för stark!